Kalendář Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR vydal ku příležitosti oslav 60ti od založení nástěnný kalendář. V kalendáři jsou prezentovány umělecky zpracované detaily měření ústavu a vyznačeny historické milníky fyziky atmosféry.
Po rozkliknutí hlavní stánky nebo příslušného měsíce se dozvíte více o fotografii i význačných milnících z kalendáře.
hlavní stránka

 

leden únor březen
duben květen červen
červenec srpen září
říjen listopad prosinec