Kalendář Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR vydal u příležitosti oslav šedesáti let od svého založení nástěnný kalendář. V kalendáři jsou zobrazeny umělecky vybrané měřicí přístroje a vyznačeny historické milníky fyziky atmosféry.
Po rozkliknutí hlavní stánky nebo příslušného měsíce se dozvíte více o fotografii i význačných událostech z kalendáře.

hlavní stránka
leden únor březen
duben květen červen
červenec srpen září
říjen listopad prosinec