Dozorčí rada

předseda Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
místopředsedkyně RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Pavla Skřivánková, Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Dozorčí rady