Dozorčí rada

předseda RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
místopředsedkyně Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Pavla Skřivánková, Český hydrometeorologický ústav
Mgr. Václav Treml, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
tajemnice RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Dozorčí rady