Dozorčí rada

předseda Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
místopředsedkyně RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AVČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK
RNDr. Pavla Skřivánková, Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Dozorčí rady