Červen

Pohled přes skleněnou kouli Campbellova-Stokesova heliografu na zelenou registrační kartu, která se v minulosti používala k záznamu doby trvání přímého slunečního svitu.
Heliograf (česky též slunoměr) je jednoduchý přístroj, který slouží pro měření délky denního svitu, nikoliv však intenzity záření Slunce. Jeho hlavní součástí je skleněná koule, působící jako spojná čočka, která soustřeďuje paprsky do jednoho místa, takže dochází k propálení stopy na registrační pásku umístěnou za čočkou. Čočka je umístěna v ohniskové vzdálenosti od misky. Na misce jsou tři různé zářezy pro vložení registrační pásky. První, v nejnižší poloze a je nejdelší. Používá se pro letní měření, kdy je nejdelší doba slunečního svitu. Druhý se nazývá rovnodennostní a používá se v době 3 týdny před rovnodenností a tři týdny po rovnodennosti. Poslední, třetí zářez, je umístěn v nejvyšší poloze, je nejkratší a používá se v zimním období, kdy je nejkratší doba slunečního svitu.

Zdroj: Heliograf (měřicí přístroj). (4. 01. 2023). Wikipedie: Otevřená encyklopedie.