HR projekt

Od 1.1.2021 zahájil Ústav fyziky atmosféry AV ČR práci na implementaci akčního plánu v tom znění, ve kterém byl dne 6.1.2021 odeslán spolu s ostatními dokumenty k posouzení přes portál EURAXESS. Pro tuto fázi procesu došlo k úpravě členů jak u řídícího výboru, tak u pracovní skupiny (viz níže). Společně pracujeme na tom, abychom obdrželi ocenění HR Award.

Řídící výbor projektu – ústavní rada:

 • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. do 28.2.2021 /od 1.3.2021 prof. RNDr. Radan Huth, DrSc. ředitel ÚFA
 • Ing. Marta Arazimová, vedoucí THS
 • Mgr. Romana Beranová, Ph.D., vedoucí Oddělení klimatologie
 • RNDr. Jan Laštovička, DrSc., vedoucí Oddělení ionosféry a aeronomie
 • Mgr. Ondřej Lhotka, Ph.D., tajemník ústavní rady
 • RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., vedoucí Oddělení meteorologie
 • Ing. Dalia Obrazová, CSc., zástupkyně ředitele
 • RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D., předsedkyně odborové organizace
 • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., vedoucí Oddělení kosmické fyziky
 • Ing. Jan Souček, Ph.D., zástupce ředitele pro vědeckou činnost
 • Ing. Štěpán Štverák, Ph.D., vedoucí Skupiny numerických simulací

Pracovní skupina:

 • Mgr. Alena Nováková, projektový koordinátor
 • Ing. Jana Rezková, personální specialista
 • Ing. Marta Arazimová, vedoucí THS
 • Ing. Karolína Severová, koordinátor mezinárodní spolupráce
 • Mgr. Romana Beranová, Ph.D., vědecký pracovník
 • RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D., vědecký pracovník
 • RNDr. Kateřina Podolská, Ph.D., vědecký pracovník
 • Ing. Štěpán Štverák, Ph.D., vědecký pracovník
 • RNDr. David Píša, Ph. D., vědecký pracovník
 • Mgr. Zbyšek Mošna, Ph. D., vědecký pracovník
 • Mgr. Miroslav Hanzelka, vědecký pracovník
 • RNDr. Zuzana Rulfová, Ph.D., vědecký pracovník
 • prof. RNDr. Radan Huth, DrSc., ředitel ÚFA
 • Ing. Dalia Obrazová, CSc., zástupce ředitele ÚFA

Dne 2. 9. 2021 obdržel Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.  prestižní ocenění HR Excellence in Research Award. Připojili jsme se tak k více než 600 evropským vědeckým organizacím, které toto ocenění Evropské komise v oblasti lidských zdrojů již mají. Udělením této certifikace však naše práce nekončí, spíše naopak. I nadále budeme pracovat na dalším zkvalitňování pracovního prostředí pro naše zaměstnance, a to nejen vědecké pracovníky, ale i ty administrativní. Očekáváme, že získání tohoto ocenění zvýší prestiž našeho pracoviště v očích odborné veřejnosti, jeho atraktivitu co se týká oslovování nových pracovníků, a to i ze zahraničí, a budeme mít lepší pozici pro získávání finančních prostředků z českých i zahraničních dotačních programů. Více o celém procesu se dozvíte na následujícím odkazu: HRS4R | EURAXESS (europa.eu).