URSI


Mezinárodní radiovědní unie URSI (Union Radio-Scientifique Internationale) byla založena v roce 1919 v době rozvoje bezdrátové radiotelegrafie. Od té doby se zaměření unie značně rozšířilo; nyní zahrnuje deset radiovědních oblastí včetně výzkumu vln v plazmatu, radioastronomie či využití elektromagnetických vln v medicíně.

Česká a slovenská vědecká komunita reprezentovaná Československým národním komitétem URSI se k Unii připojila v roce 1948. V letech 1948 – 1953 byl komitét organizačně začleněn pod Československou národní radu badatelskou, v letech 1953 -1993 převzala zodpovědnost za Národní komitét Československá Akademie věd. Po rozdělení ČSAV na národní akademie se o komitét postarala Akademie věd ČR. Z legislativních důvodů bylo stávající organizační uspořádání ukončeno koncem roku 2017. Od té doby je za Národní komitét URSI zodpovědný Ústav fyziky atmosféry AVČR.

Český národní komitét URSI je složený ze zástupců českých akademických institucí. Komitét reprezentuje Česko v Radě URSI a v každé z deseti komisí URSI, které se zabývající jednotlivými radiovědními oblastmi.