Říjen

Družice MAGION-1 byla vypuštěna jako součást experimentu Interkosmos-18 a oddělena od své mateřské družice dne 14 listopadu 1978, s cílem studovat prostorovou strukturu ELF-VLF jevů s použitím souběžně prováděných měření dvou družic, které byly nedaleko od sebe. Experiment MAGION-1 probíhal po téměř tři roky, až do zániku družice dne 10. září 1981.