Informace pro veřejnost

Tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku 24. 6. 2021

24. června 2021 přešla přes jih Moravy v podvečerních hodinách supercela, kterou po cca třicet minut provázelo tornádo o síle F4, která způsobilo obrovské škody sedmi obcích, z nichž byly nejvíce postiženy obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice. Jednalo se o nejsilnější zaznamenané tornádo v historii ČR a bohužel zároveň i tornádo s největšími škodami na majetku a i lidských životech.

Aktuální měření ÚFA