Knihovna ÚFA AV ČR, v. v. i.

Kontakty

Mgr. Kateřina Adamovičováadamovicova@ufa.cas.cz; tel. 272 016 012; místnost č. 21

Mgr. Kateřina Potužníková, Ph.D.; kaca@ufa.cas.cz; místnost č.19

Oficiální výpůjční doba:                                       pondělí 13.00-15.30 hod., čtvrtek 9.00-11.30 hod.

Doporučujeme pro jistotu předem ohlásit návštěvu. Bude vítaná i mimo uvedený čas.

O nás

Knihovna, založená r. 1961, je určena vědeckým pracovníkům ústavu a veřejnosti. Nabízí výpůjční a rešeršní služby. Pro své uživatele zpřístupňuje zahraniční elektronické informační zdroje zásadní pro dané vědní obory.

Tištěný knižní a časopisecký fond čítá přibližně 7000 svazků domácích i zahraničních odborných publikací. Současná odborná literatura je aktuálně doplňována. Fond výběrově zachycuje i historii oboru v podobě titulů z 19. století.

Literatura, kterou knihovna soustřeďuje, je relevantní pro obory: meteorologieklimatologieaeronomiefyziky horních vrstev atmosférykosmické fyziky, dále okrajově také ochrany životního prostředí (zejména ochrany ovzduší) a dalších hraničních disciplin.

Knihovna zajišťuje evidenci publikační činnosti vědců domovského ústavu v příslušných specializovaných databázích (ASEP, RIV).

Provoz knihovny se řídí Knihovním řádem.

Co nabízíme

  • přístup k elektronickým informačním zdrojům na počítači ve studovně, vědcům v jejich kancelářích
  • zajištění dostupné knižní i časopisecké literatury
  • přidané knihovnické služby (rešerši, informační podporu)

Registrace v Knihovně AV (KNAV)

Zaměstnancům doporučujeme registraci v KNAV. Ta vám umožní využívání jejích služeb všetně vzdáleného přístupu do licencovaných databází. Registraci můžete provést při osobní návštěvě nebo online (online registrace neumožňuje objednávání ani půjčování fyzických dokumentů; pouze online přístupy).

Rádi Vám pomůžeme:

  • vyhledat publikace z jiných knihoven a zajistit jejich výpůjčku
  • připravit konkrétní odborné články
  • naučit orientovat se v online zdrojích knihovny včetně katalogu a všech zakoupených databází
  • vyhledat odbornou literaturu na témata, která Vás zajímají

 

 

První informace pro nové čtenáře

Jste-li zaměstnancem ústavu, stáváte se automaticky uživatelem knihovny a máte právo na veškeré její služby. Vyhledejte prosím knihovnici a nechte se zaregistrovat. Ihned po registraci si můžete vypůjčit tituly, o které máte zájem.

Pro potvrzení registrace se můžete poprvé přihlásit do konta čtenáře. Přihlášení Vám umožní kontrolovat stav vlastních výpůjček a prodlužovat si je. Je po něm také možné elektronicky objednávat naše publikace.

Jako zaměstanec ústavu máte povinnost hlásit knihovně veškeré své časopisecké a knižní publikace (více viz Evidence publikací - ASEP). Stejně tak od Vás očekáváme informace o všech knihách, které kupujete pro své vědecké účely za peníze z grantů, jejichž příjemcem je Ústav fyziky atmosféry. Nákup knih z grantových peněz Vám rádi zařídíme.

Pokud nejste zaměstnancem našeho ústavu, budeme se Vám věnovat se stejnou ochotou a ve stejném rozsahu služeb. Pro první registraci si prosím přineste občanský průkaz.  Registrace je bezplatná.

U části knižního fondu závisí na ochotě vědce, který má knihu v dlouhodobé výpůjčce, zda Vám ji půjčí. Vyjednávání zajistí knihovna. Těšíme se na Vás!