Veřejné zakázky

ČOV pro areál staveb na vrcholu hory Milešovka

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě čistírny odpadních vod (dále jen ČOV“) pro stávající objekty v areálu na Milešovce a zásak přečištěných odpadních vod (dále jen „OV“) na pozemku zadavatele v souladu s hydrogeologickým posudkem a platnou legislativou, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Činnosti, v nichž budou stavební práce spočívat, jsou dále zřejmé z přílohy č. 2 této výzvy – soupis prací. Stavební práce musí být realizovány v souladu se smlouvou o dílo, jejíž text tvoří přílohu č. 5 této výzvy. Stavební práce musí být realizovány také v souladu se stavebním povolením, které tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

Další informace včetně příloh naleznete na portále e-zakazky.cz