Rada instituce

předseda Ing. Dalia Obrazová (Burešová), CSc.
místopředseda Ing. Jan Souček, Ph.D.
tajemník RNDr. Pavel Sedlák, CSc.
interní členové Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
externí členové RNDr. Radmila Brožková, CSc., Český hydrometeorologický ústav, Praha
RNDr. Pavel Hejda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Radan Huth, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha