Rada instituce

 

předseda prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
místopředseda Mgr. Romana Beranová, Ph.D.
tajemník RNDr. Pavel Sedlák, CSc.
interní členové prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Ing. Dalia Obrazová (Burešová), CSc.
Ing. Jan Souček, Ph.D.
externí členové RNDr. Radmila Brožková, CSc., Český hydrometeorologický ústav, Praha
prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D., Fakulta životního prostředí ČZU, Praha
RNDr. Pavel Hejda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha