Červenec

Elektronická deska přijímače kontinuálního dopplerovského sondážního systému pro měření dynamiky ionosféry, provozovaného v několika zemích.
Elektronická deska přijímače kontinuálního dopplerovského sondážního systému pro měření dynamiky ionosféry, provozovaného v několika zemích. Dopplerův systém se používá ke studiu atmosférických vln (gravitační vlny, infrazvuk) v ionosféře a dalších ionosférických perturbací charakterizovaných změnami elektronové hustoty nebo pohybem ionosférického plazmatu.