Aktuality

30.6.2021

Dovolená v knihovně

Od 1.7.2021 do 9.7.2021 je omezený provoz knihovny z důvodu dovolené. Pokud budete muset nutně něco vyřešit, napište prosím K. Potužníkové.

Přejeme všem pěkné léto!

 

26.6.2021

Provoz knihoven od 26. 6. 2021

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:

Knihovny

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

  1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

 

12.1. 2021

Výsledky dotazníkového šetření k open access publikovány

V roce 2020 Iniciativa OA při AKVŠ realizovala dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, jaké jsou dosavadní zkušenosti vědeckých a akademických pracovníků a doktorandů českých vysokých škol v oblasti open access publikování.

Výslednou zprávu z tohoto šetření, kterou zpracovala Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. (CEITEC), je možné si přečíst v repozitáři VŠB-TUO, kde také naleznete získaná anonymizovaná data a další podklady.

 

1.9.2020

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

V roce 2020 probíhá pravidelné hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd České republiky.

Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 sleduje tyto dva cíle:

  1. zvýšení kvality vědecké a odborné činnosti pracovišť zprostředkováním detailních a nezávislých informací o pracovištích a vědeckých týmech pro vedení jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů,
  2. získání objektivních informací o postavení pracovišť AV ČR v národním, evropském a světovém kontextu a jejich využití pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

Hodnocení bude provedeno formou mezinárodního, oborového, informovaného peer-review, které proběhne ve dvou fázích.

V I. fázi bude provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhne prezenční hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Další informace naleznete zde.

Informace interního charakteru naleznete v tomto odkazu, a jsou přístupné pouze z pracovních počítačů AV.