Aktuality

23.6. 2022

V týdnu od 4.7. do 8.7. máme v knihovně dovolenou. Vaše emaily číst budeme, ale nebudeme na ně reagovat. V týdnu od 11.7 – 15.7. bude na pracovišti pouze K. Potužníková.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!

Kateřina A. + Kateřina P. , knihovnice ÚFA

 

 9.2. 2022

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Na stránkách Úřadu vlády ČR jsou zveřejněná Hodnocení vybraných výstupů z Modulu 1 a Bibliometrické zprávy pro obory a výzkumné organizace z Modulu 2.

Další informace také naleznete na portálu Vědavýzkum.cz

Informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice jsou na stránkách Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

Hodnocené výsledky vyhledáte v databázi RIV – Návod na vyhledávání hodnocených výsledků v RIV