Aktuality

25.11. 2022

Změny ve Web of Science – správa ResearcherID (RID)

V průběhu podzimu byly provedeny změny ve Web of Science – byla zrušena platforma Publons a účty RID se přesunuly přímo do WOS. Bohužel touto změnou odpadla možnost spravování uživatelských účtů RID třetí osobou. Konkrétně to znamená, že „knihovna“ již nemůže doplňovat Vaše účty o nově vyšlé publikace.  Každý vědecký pracovník si musí účet editovat sám. Editaci účtu můžete provádět po přihlášení do WOS. Stručný vizuální návod je zde.

S touto věcí jsem kontaktovala zástupce Clarivate pro ČR a je určitá možnost, že se mojí připomínkou na tuto již nedostupnou funkcionalitu bude zabývat produktový tým Clarivate. Pokud tedy nastane nějaká změna, budu Vás informovat.

 

Časopis Climate Research bude od r. 2023 vycházet pouze online.

Přístup do plných textů je možný z počítačů UFA a GFÚ.

A připomínám, že elektronická verze časopisu Vesmír je přístupná z intranetu UFA – v levém menu „knihovna“.

 

9.2. 2022

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Na stránkách Úřadu vlády ČR jsou zveřejněná Hodnocení vybraných výstupů z Modulu 1 a Bibliometrické zprávy pro obory a výzkumné organizace z Modulu 2.

Další informace také naleznete na portálu Vědavýzkum.cz

Informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice jsou na stránkách Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

Hodnocené výsledky vyhledáte v databázi RIV – Návod na vyhledávání hodnocených výsledků v RIV