Aktuality

15.9. 2023

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Na stránkách Úřadu vlády ČR jsou zveřejněná Hodnocení vybraných výsledků za obory a výzkumné organizace.

Další informace také naleznete na portálu Vědavýzkum.cz

Informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice jsou na stránkách Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI).

Hodnocené výsledky vyhledáte v databázi RIV – Návod na vyhledávání hodnocených výsledků v RIV

Seznam záznamů vybraných výsledků dle Metodiky 17+ v letech 2017 -2022 (Modul 1)odkaz do RIV

 

5.1. 2023

Springer Nature – Transformační smlouva na Open Access publikování

Na konci roku 2022 byla uzavřena Transformative read and publish OA agreement (Springer Nature Transformative Agreement)  mezi vydavatelem Springer Nature a konsorciem CzechElib, která umožňuje slevy na publikování, případně možnosti bezplatného publikování v režimu OA. Není-li uvedeno jinak, možnost cenově zvýhodněného publikování platí pouze pro korespondující autory z instituce, která je členem daného konsorcia.

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

 1. Po přijetí článku k publikování je autor požádán vydavatelem k podepsání „publishing agreement“, tedy smlouvy o publikování.
  1. Systém vydavatele afiliaci autora rozpoznává na základě tří údajů:
   1. institucionální emailové domény v kontaktu,
   2. afiliace vybrané autorem (nejdůležitější parametr),
   3. IP adresy, ze které vyplňuje „publishing agreement“.
  2. Pokud je autorova instituce členskou institucí konsorcia, typ článku je v seznamu oprávněných typů a časopis je v seznamu oprávněných titulů, pak se autorovi zobrazí informace o transformační smlouvě.
  3. V této chvíli se může autor rozhodnout, jestli bude pokračovat v publikování v režimu OA, nebo zvolí možnost No, I want to publish my article without open access.
  4. V následujícím kroku, Publishing and rights, bude moci v případě publikování OA zvolit možnost Submit for approval.
  5. Autor následně musí podepsat Licence to Publish.
 2. Po schválení článku k čerpání tokenu OA administrátorem členské instituce je článek publikován v režimu OA.
 3. V případě zamítnutí článku OA administrátorem členské instituce má autor možnost uhradit poplatek za publikování sám, nebo si zvolit publikování článku v klasickém režimu (článek bude za paywallem).

zdroj: czechelib.cz

Informace o možnostech publikování v režimu OA pro autory z ÚFA (je členem konsorcia)  jsou dostupné na stránkách vydavatelství Springer Nature.

Seznam oprávněných časopisů

Instrukce pro autorynávod

 

 

 

 

 

25.11. 2022

Změny ve Web of Science – správa ResearcherID (RID)

V průběhu podzimu byly provedeny změny ve Web of Science – byla zrušena platforma Publons a účty RID se přesunuly přímo do WOS. Bohužel touto změnou odpadla možnost spravování uživatelských účtů RID třetí osobou. Konkrétně to znamená, že „knihovna“ již nemůže doplňovat Vaše účty o nově vyšlé publikace.  Každý vědecký pracovník si musí účet editovat sám. Editaci účtu můžete provádět po přihlášení do WOS. Stručný vizuální návod je zde.

S touto věcí jsem kontaktovala zástupce Clarivate pro ČR a je určitá možnost, že se mojí připomínkou na tuto již nedostupnou funkcionalitu bude zabývat produktový tým Clarivate. Pokud tedy nastane nějaká změna, budu Vás informovat.

 

Časopis Climate Research bude od r. 2023 vycházet pouze online.

Přístup do plných textů je možný z počítačů UFA a GFÚ.

A připomínám, že elektronická verze časopisu Vesmír je přístupná z intranetu UFA – v levém menu „knihovna“.