Skupina numerických simulací heliosférického plazmatu

Naše skupina působí v Ústavu fyziky atmosféry, AV ČR, v.v.i., a současně spolupracuje se Skupinou heliosféry a vesmírného počasí, Oddělení sluneční fyziky, v Astronomickém ústavu , AV ČR, v.v.i.

Námi řešené projekty jsou podporovány Akademií věd ČR, Evropskou kosmickou agenturou, Evropskou komisí, MŠMT a Grantovou agenturou ČR.

Zabýváme se studiem lineárních a nelineárních procesů v bezesrážkovém kosmickém plazmatu (interakce slunečního větru a magnetosférického plazmatu s ne/magnetizovanými tělesy ve sluneční soustavě) pomocí numerických simulací, analýzou reálných naměřených dat a vývojem diagnostických přístrojů. Zpracování a interpretaci nasimulovaných dat provádíme s pomocí skutečných dat z družicových měření (Helios, Cluster II, Ulysses, Wind, Proba 2). Naše skupina vznikla v roce 1998 v rámci oddělení kosmické fyziky na Ústavu fyziky atmosféry, AV ČR. Od roku 2006 působí členové skupiny i ve slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR. V Ústavu fyziky atmosféry přešla naše činnost v roce 2011 pod samostatnou skupinu numerických simulací heliosférického plazmatu.