Odborné databáze

  • Science Direct – Plnotextové databáze nakladatelství Elsevier
  • SpringerLink  – Plnotextové databáze nakladatelství Springer a Kluwer
  • IOPscience – Plnotextová databáze k přírodovědeckým, technickým a medicínským informacím.
  • EBSCO – Plnotextové databáze periodik bez ohledu na provenienci a nakladatele  (většinou s ročním embargem na přístup k nejnovějším číslům)
  • Web of Science – Citační multioborová databáze, která sleduje převážně anglo-americkou časopiseckou produkci a konferenční sborníky
  • Scopus – Bibliografická a citační databáze, která se zaměřuje na vědeckou literaturu evropské provenience. Kromě časopiseckých článků sleduje také patenty, konferenční sborníky, obchodní publikace a knižní edice. Najdete zde tzv. Hirschův index.
  • Nature – plnotextová databáze; Časopis Nature je jedním z nejprestižnějších a nejcitovanějších vědeckých časopisů světa. Přístup k plným textům do r. 1974.
  • Ulrich’s Periodicals Dictionary – Adresář a databáze periodik

Vyhledávač licencovaných zdrojů

 Licencované zdroje

Přístup do licencovaných databází byl získán placeným členstvím ústavu v celonárodních konzorciích nebo individuálním nákupem přístupů.

Databáze jsou dostupné ze všech ústavních počítačů na základě registrace IP adres.

Vzdálený přístup do všech zdrojů zajišťuje zaměstnancům ústavu na vyžádání IT administrátor prostřednictvím zřízení virtuální privátní sítě (VPN).

Omezení

Využívání elektronických zdrojů je vázáno na podmínky příslušných licenčních smluv. Tyto smlouvy dovolují využívání článků pouze k vědeckým účelům a jen pro osobní potřebu uživatele.

Materiály získané z těchto zdrojů tedy není dovoleno dále kopírovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Dovoleno není ani stahování celého obsahu časopisů či jeho podstatných částí.