Květen

Senzor pro měření charakteristik ionosférické plazmy na družici MAGION 2. Rozložitelné výložníky a senzor elektrického pole v přední části.
Senzor pro měření charakteristik ionosférické plazmy na družici MAGION 2. V přední části obrázku jsou vidět vyklápěcí měřící tyče a senzor elektrického pole. Všechny družice MAGION studovaly zemskou MAGnetosféru a IONosféru a přijímaly povely z řídící a přijímací stanice Panská Ves.