Český národní komitét COSPAR

 

Mezinárodní vědecká organizace COSPAR byla založena v Londýně roku 1958. První vědecká konference COSPAR se konala v Nice v lednu 1960.

Cílem organizace COSPAR je podporovat na mezinárodní úrovni vědecký výzkum v kosmickém prostoru s důrazem na výměnu výsledků, informací a názorů. Dalším cílem je poskytnout prostor, otevřený všem vědeckým pracovníkům, k diskusi o problémech jež mohou ovlivnit vědeckou náplň kosmického výzkumu.

Předseda

RNDr. Jan Laštovička, DrSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Boční II, 141 00 Praha 4, tel. +420-267103055, e-mail jla@ufa.cas.cz

Tajemník

RNDr. Vladimír Truhlík, PhD, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Boční II, 141 00 Praha 4, tel. +420-267103058, e-mail: vtr@ufa.cas.cz

Členové

Ing. Čestmír Barta, CSc., BBT Materials processing, Doubická 11, 184 00 Praha 8, tel.: 420-602266467, 284689289, e-mail: bartabbt@atlas.cz

Mgr. Aleš Bezděk, PhD, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, 25165 Ondřejov, tel. +420-323620232, e-mail: bezdek@asu.cas.cz

doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, 25165 Ondřejov, tel. +420-323620233, e-mail: pheinzel@asu.cas.cz

Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., Czech Space Office, Prvniho pluku 17, 186 00 Praha 8, Czech Republic, tel. +420-224918288, e-mail: jan.kolar@czechspace.cz

Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, V Holešovičkách 2, 18000 Praha 8, tel. 22191 2304, e-mail: Lubomir.Prech@mff.cuni.cz

Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Boční II, 141 00 Praha 4, tel. +420-267103083, e-mail: os@ufa.cas.cz