Meteorologická observatoř Kopisty

Observatoř Kopisty se nachází v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve ve výšce 240 m n. m., v bezprostřední blízkosti petrochemického podniku Chemopetrol v Litvínově. V minulosti se v okolí nacházelo velké množství hnědouhelných lomů, které jsou v současnosti již převážně zrekultivovány. Blízkost petrochemického podniku, těžba hnědého uhlí, těžký průmysl i velká koncentrace dopravy (především nákladní dopravy) významně ovlivňují kvalitu ovzduší v této lokalitě. V okolní oblasti nejsou umístěny žádné meteorologické stanice ČHMÚ s výjimkou srážkoměrné stanice v Teplicích, takže význam měření a pozorování na observatoři v Kopistech je značný.

Tato observatoř byla postavena v šedesátých letech pro monitorování podmínek šíření exhalací v této velmi exponované lokalitě. Stanice pracuje nepřetržitě od 1.8.1969. V roce 2008 byla stanice vzhledem k jejímu nevyhovujícímu stavu přestavěna.

Exkurze skupin návštěvníků na stanici jsou možné po domluvě na tel. čísle 605-573-333 (Dr. Zacharov).

Kopisty - V směr, 240 m n.m.