Kontakt pro spojení s médii

Oddělení meteorologie

Oddělení klimatologie

Oddělení kosmické fyziky

  • kosmické plazma, družicová měření, bleskové výboje a atmosférická elektřina - Ivana Kolmašová
  • kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika magnetosfér a ionosfér planet sluneční soustavy včetně Země, atmosférická elektřina - Ondřej Santolík
  • kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika slunečního větru a magnetosfér planet sluneční soustavy - Jan Souček
  • magnetosférická fyzika, vlny v plazmatu, spektrální a polarizační analýza elektromagnetických vln -Ulrich Taubenschuss

Oddělení ionoséry a aeronomie

Skupina numerických simulací heliosférického plazmatu