Online časopisy

Online časopisy dostupné ze sítě ÚFA 

 

Přístup do plných textů AGU časopisů je možný po registraci v Knihovně Akademie věd nebo Národní technické knihovně.

Archivní čísla časopisů AGU – JGR – Atmospheres, Oceans, Planets, Solid Earth, Space Physics, Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity plnotextový zdroj

Informace o aktuálním stavu elektronických informačních zdrojů v Knihovně AV ČR (KNAV) a ústavech AV ČR, kterým přístup zajišťuje KNAV naleznete zde: EIZ v AVČR v r 2021

Seznam časopisů přímo předplácených knihovnou ÚFA: Časopisy předplacené na rok 2021

Seznam zdrojů

 

Licencované zdroje

Přístup do licencovaných databází byl získán placeným členstvím ústavu v celonárodních konzorciích nebo individuálním nákupem přístupů.

Databáze jsou dostupné ze všech ústavních počítačů na základě registrace IP adres.

Vzdálený přístup do všech zdrojů zajišťuje zaměstnancům ústavu na vyžádání správkyně sítě prostřednictvím zřízení virtuální privátní sítě (VPN).

Omezení

Využívání elektronických zdrojů je vázáno na podmínky příslušných licenčních smluv. Tyto smlouvy dovolují využívání článků pouze k vědeckým účelům a jen pro osobní potřebu uživatele.

Materiály získané z těchto zdrojů tedy není dovoleno dále kopírovat či jinak zpřístupňovat třetím osobám. Dovoleno není ani stahování celého obsahu časopisů či jeho podstatných částí.