Srpen

80 metrů vysoký meteorologický stožár na observatoři Kopisty, vybavený anemometry pro měření vertikálního profilu větru.
Observatoř Kopisty je nejstarší pracující stožárová stanice na území ČR. Je vybavena 80 m vysokým stožárem pro měření vertikálních profilů větru, teploty a vlhkosti vzduchu. Měření se provádějí ve čtyřech patrech ve výškách 20, 40, 60 a 80 metrů. V roce 2014 byl stožár díky projektu CzechGlobe osazen ultrasonickými anemometry, které měří proudění jak v horizontálním, tak i vertikálním směru. Ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AVČR se měření používají např. pro studium turbulence v mezní vrstvě atmosféry.