Září

Anténa oblačného radaru na observatoři Milešovka pro měření vertikálního profilu oblačných částic na základě detekce zpětně rozptýlených elektromagnetických vln.
20. 3. 2018 byl na observatoři Milešovka ve výšce 837 m n. m. nainstalován oblačný radar MIRA 35c od firmy METEK. Narozdíl od srážkových radarů Českého hydrometeorologického ústavu, které detekují velké srážkové částice a vůbec nedetekují výskyt oblačnosti, měří tento radar hlavně oblačné částice, při výskytu srážek dochází při měření k silnému útlumu signálu. Radar zároveň měří pouze ve vertikálním směru nad radarem a to s časovým krokem 2 sekundy. Získané veličiny vypovídají o velikosti, typu a pohybu oblačných částic.