Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty

 Název
AV ČR StrategieAV21/16, Vesmír pro lidstvo, 2024-2028, řešitel (ÚFA): popis
GA ČR GA24-12188S, Náhlé stratosférické ohřevy, s nimi spojené procesy a jejich dopad na ionosféru a střední atmosféru (SHAPIRO), 2024-2027, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
AV ČR StrategieAV21/30, Dynamická planeta Země , 2023-2027, řešitel (ÚFA): popis
LM2023030, ACTRIS – účast ČR, 2023-2026, řešitel (ÚFA): Sedlák Pavel, tým: Pešice, P.; Kvak, R.;
GA ČR GA23-06430S, Síla přírody: extrémní bleskové výboje, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GA23-07334S, Vlivy interakce s plazmatem na elektronová měření na družici Solar Orbiter, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán popis
GA ČR GA23-06749S, Vlny veder jako třírozměrné jevy, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Lhotka Ondřej popis
AV ČR L100422251, Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Alemu Marew Habtamu
European Commission HORIZON 2022 101081835, TRAVELLING IONOSPHERIC DISTURBANCES FORECASTING SYSTEM - T-FORS, 2023-2024, řešitel (ÚFA): popis
SAV-23-02, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS SAV-23-02, Study of dynamics at the interface between space and the Earth’s atmosphere, 2023-2024, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
GA ČR GA22-10775S, Analýza plazmových vln a dopadů prachových částic pozorovaných přístrojem RPW-TDS na sondě Solar Orbiter, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GA ČR GA22-24920S, Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
TA ČR TM03000027, Přesnost GNSS závislá na dynamice a narušení ionosféry (GADIOD), 2022-2024, řešitel (ÚFA): Urbář Jaroslav popis
CONICET-22-02 - AV ČR - Argentina project, Multi-instrument investigation of ionospheric perturbations, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
CNR-22-25 - AV ČR - CNR Itálie, Improving the short-term forecast of convective events using the Meteosat Third Generation observations over Europe, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Popová Jana popis
NFP313010BWT8, BLEPOSK – Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry, 2022-2023, řešitel (ÚFA): Kvak Róbert
HORIZON 2020, PITHIA-NRF 101007599, Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities, 2021-2025, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA21-07954S, Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z. popis
GA21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
ESA 4000134036/21/D/MRP, BIRA-IASB-SWESNET, 2021-2023, řešitel (ÚFA): Kouba Daniel
ESA 4000133567/20/I-BG, AO/1-9544/20/I/NS, AEOLUS-INNOVATION - LISA - Lidar measurements to Identify Streamers and analyse Atmospheric waves, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kozubek Michal
ESA PRODEX PEA 4000134494, Electronics for Comet Interceptor - Phase B, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
SAV-21-01, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
ESA PRODEX 4000134835 Contract ML, Development of FSUA for LISA mission – Phase B1, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
ESA 40000136050/21/NL/AT, ESWEP - EL3 Polar Explorer Environment and Space Weather / Exosphere Pre-Phase A Study , 2021-2022, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin
AV ČR Strategie AV21/23, Město jako laboratoř změny. Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, 2020–2024, řešitel (ÚFA): popis
TAČR SS02030040, PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D., Kvak, R. popis
HORIZON 2020, EUROPLANET 2024, projekt EPN2024-RI, ID 871149, EUROPLANET 2024, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
TAČR SS01020366, DPZ - Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Bližňák Vojtěch, tým: Pokorná, L., Kašpar, M. popis
COST CA19139, Process-based models for climate impact attribution across sectors (PROCLIAS), 2020-2024, řešitel (ÚFA): Urban Aleš
AV ČR StrategieAV21/20, Voda pro život - Water for Life, Strategie AV21, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk popis
TAČR CK01000048, FROST - Systém liniové předpovědi stavu a teploty povrchu dálnic ČR, 2020-2023, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr, tým: Bližňák, V., Pešice, P., Sedlák, P., Sokol, Z. popis
MŠMT EF18_054/0014500, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., 2020-2023, řešitel (ÚFA): Nováková Alena popis
GA ČR GA20-28560S, Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z. popis
GA ČR GA20-09671S, Výzkum bleskových výbojů na velkých i malých škálách, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GF20-06802L, Analýza jemné struktury aurorálních rádiových emisí, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Taubenschuss Ulrich popis
HORIZON 2020 ID 870437, SafeSpace - Radiation Belt Environmental Indicators for the Safety of Space Assets, ID: 870437, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, ID 870452, PAGER - Prediction of Adverse effects of Geomagnetic Storms and Energetic Radiation, ID 870452, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
MŠMT LTV20001, Podpora zastoupení České republiky v Radě URSI, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GAUK GAUK-400120 , Dynamika konvektívnych búrok v komplexnom teréne Západných Karpát, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kvak Róbert, tým: Kašpar, M.
ESA 4000129250/19/NL/AS, Velkoplošné modely spojů v časové i prostorové oblasti pro návrh a provoz satelitních komunikací ve frekvenčních pásmech Q/V, 2020-2021, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Pitaš, K.;
MOST-20-04 - AV ČR - Bilaterální spolupráce, Analysis of electricity in the upper parts of clouds by using a cloud model with a very high resolution (Tchaj-wan), 2020-2021, řešitel (ÚFA): Popová Jana
ESA PRODEX C4000127530, Development and realization of the Long-wavelength Electrmagnetic Radiation Analyzer for the Luna-Resurs Orbital mission (LEMRA), 2019-2025, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
ESA PRODEX C4000119373, X-IFU Warm Electronics for the ESA X-ray mission Athena Phase B, 2019-2023, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
MŠMT Intercost LTC19043, Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M. popis
MZe QK1910029, Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Bližňák, V., Müller, M., Zacharov, P. popis
MŠMT LTC19044, Modelování sdružených klimatických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Lhotka Ondřej, tým: Pejchová Plavcová, E., Stryhal, J., popis
GA19-03834S, Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Matúšek Miloš, Zacharov Petr popis
GA ČR GA19-05011S, Časová a prostorová dynamika hydrometeorologických extrémů v horských oblastech, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Müller, M., Bližňák, V., Kvak, R. popis
GA ČR GJ19-24425Y, Nebezpečné zimní počasí ve výstupech klimatických modelů, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Stryhal, J., Urban, A., Lhotka, O. popis
Eötvös Loránd Research Network (ELKH) MTA-19-01, Infrasound studies in Central Europe, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Šindelářová Tereza
JSPS-19-05 - AV ČR Mobility plus, Investigation of electromagnetic wave phenomena using multipoint spacecraft and ground-based measurements, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej
MTA-19-03 - AV ČR - Mobility - Maďarsko, Multiinstrumental investigation of the midlatitude ionospheric variability, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra
ESA 4000126709/18/NL/IA, VERA: VERtical coupling in Earth´s atmosphere at mid and high latitudes, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
ESA 4000126708/19/NL/IA, ILGEW - Investigating Lightning Generated ELF Whistlers to Improve Ionospheric Models, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír, tým: Obrazová, D.; Chum, J.
GA ČR GA18-01969S, Atmosférické vlny: dynamika a vazby mezi vrstvami, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA18-05285S, Magnetosferické emise typu EMIC, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin popis
GA ČR GA18-22125S, Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Urban, A., Plavcová, E., Hanzlíková, H., spoluřešitel: Kynčl, J. (SZÚ) popis
GA ČR GA18-01625S, Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
SAV-18-04, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
GA ČR GA18-15958S, Vývoj prostorového meteorologického generátoru s vysokým rozlišením pro použití v současném i změněném klimatu, 2018-2020, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Lhotka, O., spoluřešitel: Štěpánek, P. (ÚVGZ) popis
EF15_003/0000481 CRREAT , Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana, tým: Santolík, O., Sokol, Z., Minářová, J., Pešice, P., Bližňák, V., Zacharov, P. popis
LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
ESA PRODEX C4000119373, Low Frequency (LF for JUICE RPWI - Phase C/D, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020 ID 776011, TechTIDE - Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects, 2017-2020, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA17-23773S , Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R., popis
GA ČR GA17-07027S, Analýza elektromagnetických projevů bouřkové aktivity za použití pozemních a satelitních měření ve více bodech či více přístroji současně, 2017-2019, hlavní řešitel: Kolmašová, I., řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GA17-07043S , Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace, 2017-2019, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Beranová Romana, tým: Pokorná, L. popis
GA ČR GA17-08772S, Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve slunečním větru a v magnetosheathu, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GJ17-06818Y, Heliosférická pozorování s využitím k předpovídání kosmického počasí, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Krupař Vratislav popis
GA ČR GA17-06065S , Variace slunečního větru a jejich vazba na dynamiku magnetosféry Země, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR GF17-33751L, Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Talířová Chládová Zuzana, tým: Fišer, O., popis
GA ČR GA17-08857S, Plazmové interakce ledových měsíců planety Jupiter, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán popis
OPPPR CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117, Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období, 2017-2018, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P., Bližňák, V., Sedlák, P., Pešice, P., Pop, L.
GA ČR GA16-04676S, Nové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnosti, 2016-2018, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Pokorná, L. popis
NATO SPS ID SfP 984894, Testing for the first time a novel experimental technique for the identification and tracking TIDs over Europe, 2016-2018, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
MŠMT 7AMB16AT020, Vývoj vícestaničního stochastického meteorologického generátoru pro použití v hydrologickém modelování sněhové pokrývky, 2016-2017, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
GA ČR GA16-22000S, Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
GA ČR GJ16-16050Y , Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Píša David popis
GC15-07281J , Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA ČR GA15-03909S , Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Križan P., Kozubek M. popis
GA ČR GA15-24688S , Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra, tým: Potužníková K., Mošna Z., Kouba D., Boška J. popis
MZE QJ1520265 , Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Bližňák, V., Kašpar, M. popis
MŠMT LH15304 , Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat , 2015–2017, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT 7AMB15AR001 , Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
ESA PRODEX C4000117599, EXPERIMENTS – MAIGRET-WAM ExoMARS , 2015-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
AV ČR Strategie AV21/3, Účinná přeměna a skladování energie, 2015-2021, řešitel (ÚFA): popis
AV ČR Strategie AV21/4, Přírodní hrozby, 2015-2020, řešitel (ÚFA): popis
HORIZON 2020, projekt EPN2020-RI ID 654208, EUROPLANET 2020 Research Infrastructure: “Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union, 2015-2019, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, projekt ARISE2, ID 653980, ARISE2 - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe 2, 2015-2018, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Šindelářová T. - member of Management Committee, Chum J., Baše J., Fišer J., Hruška F., Obrazová (Burešová) D. popis
OPPK , Modernizace HPC systému ÚFA, 2015, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán, tým: Arazimová Marta,Zacharov Petr popis
GA ČR. GA14-31899S , Družicová, balonová a pozemní meření elektromagnetických projevů bouřkové aktivity, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT LH14194 , Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG, pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu „Luna-Glob“, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Vojta Jaroslav popis
GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R. popis
GA ČR GA14-19376S , Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
ESA 4000114275/15/NL/CB, Delivery of the Calibrated Datasets from the Cluster WBD Instruments received at the Panska Ves TM station during yaers 2015-2016 for the Cluster Active Archivie (CAA), 2014-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej
GA ČR GAP 13-09778P , Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku, 2013–2015, řešitel (ÚFA): Šindelářová Tereza popis
GA ČR GA13-34856S , Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice Petr popis
GA ČR GP13-37174P , Studium slunečního větru a jeho interakce se Zemskou magnetosférou na družicích, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Krupařová Oksana popis
MŠMT LD13036 , Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis