Základní informace o ústavu

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) je veřejná výzkumná instituce, která je jedním z pracovišť Akademie věd ČR. Hlavním vědeckým zaměřením ústavu je výzkum procesů v zemské atmosféře a blízkém vesmíru. Jedná se o širokou vědní oblast od výzkumu a předpovědi jevů ve spodních partiích atmosféry, kterému se věnují pracovníci oddělení meteorologie, přes příčiny a projevy změn klimatu a jejich vlivu na společnost, který zkoumají vědci z oddělení klimatologie, až po jevy ve vrchních partiích atmosféry a ionosféry, které studují na oddělení ionosféry a aeronomie. Navazujícímu výzkumu fyzikálních procesů v blízkém vesmíru a ve Sluneční soustavě se věnují pracovníci oddělení kosmické fyziky a pracovní skupiny numerických simulací heliosférického plazmatu. Vedle základního výzkumu se  zaměstnanci ústavu podílí na návrhu a vývoji vědeckých přístrojů a metod nebo na monitorování a speciálních pozorováních jak na povrchu Země, tak vysoko v atmosféře a v blízkém vesmíru.  Získaná vědecká data jsou dále sdílena napříč vědeckou komunitou v rámci bohaté mezinárodní spolupráce a výsledky výzkumu jsou publikovány v uznávaných vědeckých časopisech.

ÚFA byl založen 1. ledna 1964 a jeho hlavní část sídlí od počátku v areálu Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. Mimo hlavní budovu v Praze ústav spravuje meteorologické observatoře Milešovka a Kopisty, observatoř a telemetrickou stanici Panská Ves, ionosférickou observatoř Průhonice a společnou observatoř Dlouhá Louka v Krušných horách.

Výzkumná činnost ÚFA probíhá v úzké spolupráci se zahraničními i tuzemskými vědeckými a odbornými pracovišti včetně vysokých škol. Ústav je také úspěšným navrhovatelem mnoha tuzemských a mezinárodních grantových projektů. Pracovníci ústavu se v neposlední řadě podílejí na výuce studentů na vysokých školách formou přednášek a vedením bakalářských, magisterských a doktorských prací. Pro mladší studenty a veřejnost ústav pořádá četné popularizační akce, jako jsou exkurze, přednášky a ukázky činnosti pracovníků a aktivně se zúčastňuje různých vědeckých festivalů. Prezentace výzkumu a vědeckých výsledků probíhá také ve spolupráci s veřejnoprávními médii a je pravidelně zveřejňována v online prostoru.

Adresa:

Ústav fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.
Boční II, 1401
141 00 Praha 4

IČO: 68378289