Základní informace o ústavu

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA) byl založen 1. ledna 1964. Výzkumná aktivita v současnosti pokrývá celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. V Akademii věd ČR se ÚFA řadí k průměrně velkým ústavům – zaměstnává přes 80 pracovníků, z nichž většina má vysokoškolské vzdělání. Ústav se člení na čtyři vědecká oddělení a jednu pracovní skupinu:

Ústav vlastní pět observatoří:

Pracovníci ÚFA vyučují mj. na Univerzitě Karlově (Praha), ČVUT (Praha), Masarykově univerzitě (Brno) a Univerzitě Pardubice. Podílejí se rovněž na postgraduální výchově.

Ústav koordinuje a pořádá různá mezinárodní vědecká setkání a sympozia. Dále spolupracuje s mnoha domácími a zahraničními ústavy, univerzitami a agenturami, podílí se na výuce specialistů z rozvojových zemí a poskytuje data do světových datových sítí. Pracovníci ústavu zastávají významné funkce v mezinárodních vědeckých organizacích.

ÚFA sídlí v Praze 4 na Spořilově

Adresa:

Ústav fyziky atmosféry AV ČR v. v. i.
Boční II, 1401
141 00 Praha 4

IČO: 68378289