Oddělení kosmické fyziky

Témata výzkumu:

  • Fyzika kosmického plazmatu ionosféry a magnetosféry Země, ionosfér a magnetosfér planet sluneční soustavy a slunečního větru
  • Experimentální a teoretický výzkum vln, nestabilit, nelineárních jevů a vzájemného působení vln a částic v kosmickém plazmatu
  • Vývoj a stavba přístrojů pro vědecká měření na umělých družicích a sondách, zpracování a analýza získaných dat

Více na:

http://okf.ufa.cas.cz

Výsledky:

Seznam za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Kontakt:

Oddělení kosmické fyziky
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Akademie věd ČR
Boční II/1401
CZ-14100 Praha 4

 

Najdete nás ve třetím patře budovy Geofyzikálního ústavu