Pět let oblačného radaru na Milešovce

Dne 4. 5. 2023 jsme v rámci výzkumného programu Dynamická planeta Strategie AV21 uspořádali mezinárodní seminář k výročí pěti let měření oblačného radaru na Milešovce.

Podkladové materiály:

Fotogalerie