115+ let měření na observatoři Milešovka

Observatoř Milešovka zahájila měření 1. 1. 1905 a v roce 2020 tedy oslavila 115 let nepřetržitého meteorologického měření.

Panorama s Milešovkou

V rámci oslav proběhl dne 15. 9. 2021 odborný seminář „115+ let měření na observatoři Milešovka“ určený vzhledem ke kapacitě přednáškového sálu pouze pro úzkou skupinu zainteresovaných. Posluchači semináře se seznámili s historií observatoře, měřením oblačnosti a ionizujícího záření na vrcholu, ochraně životního prostředí v okolí hory, meteorologickém měření na obdobných horských stanicích, informace o stanici Kopisty a v neposlední řadě zjistili, jak voní půda po dešti.

Fotogalerie (Tomáš Plocek, ÚFA AV ČR)


Publikace v souvislosti s výročím observatoře:


Akce proběhla za finanční podpory Výzkumného programu Voda pro život – Nebezpečná voda – Strategie AV21.