110 let měření na observatoři Milešovka

Observatoř Milešovka zahájila měření 1. 1. 1905 a v roce 2015 tedy oslavila 110 let nepřetržitého meteorologického měření.

Panorama s Milešovkou

V rámci oslav proběhl dne 3.9.2015 odborný seminář „110 let observatoře Milešovka“ určený pro úzkou skupinu zainteresovaných a 5-6.9.2015 proběhla akce „110 let observatoře Milešovka“ pro veřejnost.

3.9.2015 – odborný seminář „110 let observatoře Milešovka“

Seminář určený pro úzkou skupinu zainteresovaných proběhl 3.9.2015 v prostorách Chaty Milešovka. Na semináři zazněly příspěvky o historických a současných měření na observatoři, o měření znečištění ovzduší, příspěvky o CHKO České středohoří, flóře Milešovky apod.

Fotogalerie (Viktor Černoch, AV ČR)

5-6.9.2015 – akce pro veřejnost „110 let observatoře Milešovka“

Akce seznamující širokou veřejnost s prostředím Milešovky, měřením na observatoři, CHKO České středohoří apod.

 


Odkazy v médiích:


Publikace v souvislosti s výročím observatoře:


Akce proběhly za finanční podpory Výzkumného programu Přírodní hrozby – Strategie AV21 a pod záštitou České komise pro UNESCO.