Milešovka a výzkumná infrastruktura ACTRIS

Evropská distribuovaná výzkumná infrastruktura ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research InfraStructure) provádí dlouhodobá měření aerosolu, oblaků a stopových plynů v atmosféře a poskytuje informace o procesech, které způsobují jejich variabilitu. Uživatelé mají bezplatný přístup k vysoce kvalitním datům z těchto měření a možnost otevřeného přístupu k výzkumným zařízením a laboratořím.

S ohledem na častý výskyt nízké oblačnosti (mlhy) na vrcholu Milešovky a na související výzkumné aktivity jsme v roce 2020 byli pozváni k začlenění observatoře Milešovka do nově vzniklého tematického okruhu ACTRISu „Cloud In Situ (CIS) Measurements“. Koncem roku 2022 jsme se s naším přístrojem PVM-100 na měření kapalného vodního obsahu a střední velikosti oblačných kapiček zúčastnili srovnávací kampaně, kterou organizovalo tematické centrum CIS na observatoři Sonnblick v rakouských Alpách.

Českým účastníkem ACTRISu je velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ, jejímž koordinátorem je Český hydrometeorologický ústav a partnery Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, centrum RECETOX z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a od roku 2023 také ÚFA AV ČR. ACTRIS-CZ má finanční podporu MŠMT (projekt LM2023030).

Hlavním cílem naší účasti v projektu ACTRIS-CZ je vybudovat a dlouhodobě provozovat na Milešovce platformu pro měření uvnitř nízké oblačnosti (CIS Observational Platform), která po úspěšném absolvování hodnotícího procesu získá osvědčení, že splňuje standardy ACTRIS. Finanční podporu od MŠMT na provoz infrastruktury využíváme nyní především na úpravy na Milešovce a přípravné práce, které jsou nutné před zahájením nového dlouhodobého měřícího programu.