Milešovka – Literatura

Zajímavé publikace týkající se observatoře Milešovka:

Počet publikací v jednotlivých desetiletých obdobích

  1. Obecné práce o Milešovce
  2. Práce věnované historii meteorologické observatoře
  3. Meteorologické a klimatologické studie věnované výhradně či z větší části Milešovce
  4. Meteorologické a klimatologické studie, v nichž je uváděna Milešovka
  5. Práce využívající údaje z Milešovky.

Rozdělení publikací do kategorií bylo převzato z Brázdil a kol.(1999), převzato z Řezáčová, Meteorologické zprávy, 6, 2005.

Počet publikací v jednotlivých desetiletých obdobích (převzato z Řezáčová, 2005)