Oddělení meteorologie

Oddělení meteorologie vzniklo v roce 1994 sloučením oddělení meteorologie a oddělení mezní vrstvy atmosféry. Od června 1998 pod něj spadají meteorologické observatoře Milešovka a Kopisty.

Témata našeho současného výzkumu:

  • Kvantitativní a pravděpodobnostní předpověď srážek
  • Hodnocení a podmínky pro vznik silných srážek a sdružených extrémních událostí
  • Modelování rozložení elektrického náboje v oblačnosti
  • Útlum elektromagnetického signálu v atmosféře
  • Aplikovaný výzkum (silniční meteorologie, využití větrné energie, vliv vodních ploch na mikroklima, vliv chladicích věží na prostředí)

Více informací k jednotlivým tématům najdete v sekci projekty.