Silniční meteorologie

Ve spolupráci s ČHMÚ byl na ÚFA vytvořen systém pro předpověď stavu pozemních komunikací s akcentem na zimní období. Systém využívá aktuální data ze silničních meteorologických stanic (SMS) ŘSD ČR, výstupů numerického předpovědního modelu ALADIN a satelitních měření oblačnosti. Předpovědi systému jsou buď bodové v místech SMS, nebo jsou liniové podél uvažované komunikace. Předpovědi jsou využitelné správci komunikací, což jsou např. dispečerská pracoviště ŘSD ČR, Správy údržby silnic a příslušné správy větších měst pro operativní nasazení techniky zajišťující údržbu.

Všechny předpovědi stavu a teploty povrchu silnic využívají model FORTe, který byl na ÚFA vytvořen rozsáhlou úpravou modelu METRo. Tyto modely počítají rovnici šíření tepla a rovnici energetické bilance ve 1D sloupci na silničním povrchu.

Příklad předpovědi povrchové teploty a stavu silnic

Modrá barva - plná křivka - předpověď povrchové teploty vozovky (tlustá bez radiace, tenká s radiací) z modelu METRo.

Modrá barva - čárkovaná křivka - měření povrchové teploty vozovky.

Červená barva - plná křivka - předpověď teploty vzduchu ve 2 metrech z modelu ALADIN interpolovaná do polohy stanice.

Červená barva - čárkovaná křivka - měření teploty vzduchu ve 2 metrech.

Zelená barva - plná křivka - předpověď teploty rosného bodu ve 2 metrech z modelu ALADIN interpolovaná do polohy stanice.

Zelená barva - čárkovaná křivka - měření teploty rosného bodu ve 2 metrech.

Černá až světle šedá barva - starší předpovědi povrchové teploty vozovky modelem METRo, čím světlejší barva, tím starší předpověď (viz legenda v pravém horním rohu obrázku).

Světle modré sloupečky - srážky (předpovězené i měřené).

A013

S022

A019

A913

S001

A923