Aktuální projekty Oddělení meteorologie

CNR-22-25 - AV ČR - CNR Itálie, Improving the short-term forecast of convective events using the Meteosat Third Generation observations over Europe, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Popová Jana popis
AV ČR StrategieAV21/20, Voda pro život - Water for Life, Strategie AV21, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk popis

MŠMT

LM2023030, ACTRIS – účast ČR, 2023-2026, řešitel (ÚFA): Sedlák Pavel, tým: Pešice, P.; Kvak, R.;
MŠMT Intercost LTC19043, Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M. popis

TAČR

TAČR SS02030040, PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D., Kvak, R. popis
TAČR SS01020366, DPZ - Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Bližňák Vojtěch, tým: Pokorná, L., Kašpar, M. popis
TAČR CK01000048, FROST - Systém liniové předpovědi stavu a teploty povrchu dálnic ČR, 2020-2023, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr, tým: Bližňák, V., Pešice, P., Sedlák, P., Sokol, Z. popis

GAČR

GA21-07954S, Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z. popis

Ostatní

GAUK GAUK-400120 , Dynamika konvektívnych búrok v komplexnom teréne Západných Karpát, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kvak Róbert, tým: Kašpar, M.
MZe QK1910029, Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Bližňák, V., Müller, M., Zacharov, P. popis