Dokončené projekty Oddělení meteorologie

MOST-20-04 - AV ČR - Bilaterální spolupráce, Analysis of electricity in the upper parts of clouds by using a cloud model with a very high resolution (Tchaj-wan), 2020-2021, řešitel (ÚFA): Popová Jana

MŠMT

MŠMT LD13036 , Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
MŠMT. LD11044 , Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. popis
MŠMT. ME09033 , Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Pešice P. popis
MŠMT. OC09027 , Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis

GAČR

GA19-03834S, Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Matúšek Miloš, Zacharov Petr popis
GA ČR GA19-05011S, Časová a prostorová dynamika hydrometeorologických extrémů v horských oblastech, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Müller, M., Bližňák, V., Kvak, R. popis
GA17-23773S , Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R., popis
GA ČR GF17-33751L, Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Talířová Chládová Zuzana, tým: Fišer, O., popis
GA ČR GA13-34856S , Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice Petr popis
GA ČR. GPP209/12/P701 , Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr popis
GAP209/11/2045 , Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P.; Pešice, P. popis
GA ČR. GAP102/11/1376 , Výzkum vlivu zhoršených přenosových podmínek na vlastnosti budoucích pozemních širokopásmových bezdrátových systémů, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
GA ČR. GAP209/11/1990 , Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek popis
GA ČR. GA205/09/1918 , Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů, 2009-2013, hlavní řešitel: Fišák, J., řešitel (ÚFA): popis
GA ČR. GA205/07/0905 , Využití distančních měření při modelování a monitorování silných konvektivních bouří, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Zacharov P., popis

Ostatní

NFP313010BWT8, BLEPOSK – Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry, 2022-2023, řešitel (ÚFA): Kvak Róbert
ESA 4000129250/19/NL/AS, Velkoplošné modely spojů v časové i prostorové oblasti pro návrh a provoz satelitních komunikací ve frekvenčních pásmech Q/V, 2020-2021, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Pitaš, K.;
OPPPR CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117, Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období, 2017-2018, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P., Bližňák, V., Sedlák, P., Pešice, P., Pop, L.
MZE QJ1520265 , Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Bližňák, V., Kašpar, M. popis
COST IC1101 , Optical Wireless Communications, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
TA ČR. TA01020592 10000, Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bartůňková K., Pešice P., Řezáčová D., Chládová Z., Kerum J., Fišák J. popis
TA ČR. TA01031509 , Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR , 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bližňák V., Sedlák P., Pešice P., Chládová Z., Zacharov P., Fišer O., Hošek J., Řezáčová D. popis
COST. ES0905 , Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate Models, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. popis
COST. IC0802 , Propagation tools / data for integrated Telecom, Navigation and Earth Observation systems, 2009–2012, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Chládová, Z.; Fišák, J.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Svoboda, J. popis
AV ČR. Kód IAA300420704 , Tok CO2 nezachytitelný eddy kovariančním měřením v noci, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Sedlák Pavel, tým: Potužníková K.,Hanslian D.,Hošek J.,Koucká Knížová P.