Útlum elektromagnetického signálu

V atmosféře se velmi často bezdrátově přenáší obrovské spektrum signálů ve službách lidstvu. Zmiňme rozhlasovou TV modulaci, přenos dat, bezdrátovou telefonii, internet, signál pro mobilní telefony, navigační signály a mnoho dalších služeb. To přináší požadavky na popis degradačních účinků atmosféry, které způsobují především:

  • Útlum signálu
  • Depolarizaci signálu
  • Fázové zpoždění signálu
  • Změnu trajektorie signálu

Mezi významné atmosférické degradační příčiny patří hydrometeory (déšť, kroupy, sníh, ledové krystalky,…), mlha, oblaka, tající vrstva, vlhkost vzduchu na jedné straně, ale také třeba vítr na straně druhé. Také ionosféra významně ovlivňuje šíření vln, dá se ale naopak využít k žádoucímu odrazu signálu.

V ÚFA se intenzivně zabýváme analýzou a statistikou degradačních účinků atmosféry na šířící se signály, především na jejich útlum.  Nejvíce se soustředíme na výzkum deště, který je v našem klimatu nejvýznamnějším degradačním činitelem  pro radiové spoje, na druhé straně pro optické bezkabelové spoje se zabýváme analýzou mlhy a oblaků. To představuje osvojení si fyzikálního popisu rozptylu vln na dešťových či mlžných kapkách a jejich souboru. Musíme znát např. i tvar kapek, který měříme distrometrem. Mezi další nástroje výzkumu patří meteorologický radar, srážkoměr, dohledoměr, ceilometr, anemometr atd. atd. Výsledky našeho výzkumu slouží jako podklad pro racionální plánování bezdrátových spojů.