Model šíření vleček z chladicích věží, vyhodnocení vlivu chladicích věží na okolní mikroklima

V 90.letech minulého století v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Temelín začal být zájem o objektivní vyhodnocení vlivu vleček, tj. viditelného i neviditelného vzdušného proudu, který vychází z chladicích věží (CHV), na okolní prostředí. Na rozdíl od vleček vycházejících z komínů, vlečky z CHV obsahují velké množství vody, což ovlivňuje jejich chování a modelování tohoto typu vleček musí tuto skutečnost brát do úvahy. V Ústav fyziky atmosféry AV ČR jsme vyvinuli model CT-PLUME, který popisuje výstup vlečky a její šíření do okolí včetně vlivu na mikroklima v okolí CHV. Příklady výpočtů jsou zobrazeny na obr. 1 až 4.

Maximální změna průměrné denní teploty (průměr za 24 h) způsobená vlečkami CHV.

Porovnání staré a nové konfigurace CHV. Hnědá plocha ukazuje oblast, kde nová konfigurace zvýší zastínění zemského povrchu o alespoň o 1h ročně.

Obrázek ukazuje oblasti, kde může vlivem vleček dojít k zastínění zemského povrchu.

Oblast, kde se může vyskytnout námraza daný počet hodin za rok.

Podrobnější informace můžete nalézt zde.