Aktuální projekty Oddělení ionosféry a aeronomie

CONICET-22-02 - AV ČR - Argentina project, Multi-instrument investigation of ionospheric perturbations, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis

MŠMT

LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis

TAČR

TA ČR TM03000027, Přesnost GNSS závislá na dynamice a narušení ionosféry (GADIOD), 2022-2024, řešitel (ÚFA): Urbář Jaroslav popis

GAČR

GA ČR GA24-12188S, Náhlé stratosférické ohřevy, s nimi spojené procesy a jejich dopad na ionosféru a střední atmosféru (SHAPIRO), 2024-2027, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis

Ostatní

European Commission HORIZON 2022 101081835, TRAVELLING IONOSPHERIC DISTURBANCES FORECASTING SYSTEM - T-FORS, 2023-2024, řešitel (ÚFA): popis
HORIZON 2020, PITHIA-NRF 101007599, Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities, 2021-2025, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
ESA 4000134036/21/D/MRP, BIRA-IASB-SWESNET, 2021-2023, řešitel (ÚFA): Kouba Daniel
ESA 4000133567/20/I-BG, AO/1-9544/20/I/NS, AEOLUS-INNOVATION - LISA - Lidar measurements to Identify Streamers and analyse Atmospheric waves, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kozubek Michal
SAV-21-01, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav