Aktuální projekty Oddělení ionosféry a aeronomie

MŠMT

LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis

GAČR

GA21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA ČR GA18-01969S, Atmosférické vlny: dynamika a vazby mezi vrstvami, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA ČR GA18-01625S, Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis

Ostatní

HORIZON 2020, PHITIA-NRF 101007599, Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
ESA AO/1-9544/20/I/NS, Lidar measurements to Identify Streamers and analyse Atmospheric waves, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kozubek Michal
SAV-21-01, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
SAV-18-04, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electricity and secondary cosmic radiation, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav