Historie družic MAGION

MAGION je název řady malých družic pro výzkum MAGnetosféry a IONosféry, vyrobených v Československé a později České republice a vypouštěných společně s ruskými vědeckými družicemi. Úkolem družic bylo měřit fyzikální parametry plazmatu v blízkém i vzdáleném okolí Země a studovat vliv činnosti Slunce na toto prostředí. Pro získání představy o prostorovém uspořádání měřených dějů bylo měření prováděno současně ve dvou bodech pomocí dvojice hlavní družice a subdružice. Družice Magion byly použity též k aktivním experimentům, kdy měřily odezvy prostředí na injekci plazmatu generovaného z hlavní družice.

Historie vývoje družic MAGION začíná uprostřed sedmdesátých let, kdy byl rámci kosmického programu INTERKOSMOS zahájen vývoj první družice MAGION, která pak byla vypuštěna na oběžnou dráhu ve dvojici s družicí INTERKOSMOS-18 v roce 1978.

Populárně zpracovaná historie družic MAGION -> https://okf.ufa.cas.cz/magion/

Družice Start Váha Perigeum Apogeum Stabilizace
Magion 1 24.10.1978 15 kg 406 km 768 km magnetickým polem
Magion 2 28.09.1989 52 kg 500 km 2500 km magnetickým polem
Magion 3 18.12.1991 52 kg 438 km 3070 km magnetickým polem
Magion 4 03.08.1995 59 kg 1 000 km 198 000 km rotací
Magion 5 29.08.1996 64 kg 1 000 km 20 000 km rotací