Atmosférická elektřina a globální elektrický obvod

Atmosférické elektrostatické pole je důsledkem potenciálového rozdílu (přibližně 250 kV) mezi vodivou ionosférou a zemským povrchem. Tento potenciální rozdíl je udržován zejména nabitými bouřkovými oblaky, ve kterých dochází k oddělení kladného a záporného elektrického náboje. Ve vysokých zeměpisných šířkách k němu přispívá i meziplanetární magnetické pole unášené slunečním větrem. Typická hodnota elektrického pole u povrchu země za hezkého počasí je okolo 100 V/m. Vlivem lokálního počasí, zejména pod bouřkovými oblaky se však tato hodnota může výrazně lišit.

Oddělení ionosféry a aeronomie v současné době provozuje v České republice měření elektrostatického pole na observatoři Panská Ves a na seismické stanici Studenec v západních Čechách. Obě tyto stanice jsou zahrnuty do mezinárodní sítě vytvořené v rámci projektu GLOCAEM. Vedle toho provozujeme, ve spolupráci s Ústavem experimentální fyziky Slovenské akademie věd elektrostatické měření ve Vysokých Tatrách, na Lomnickém štítu a Skalnatém plese. Tato měření složí k výzkumu zvýšení sekundárního kosmického záření a energetických částic během period velkých elektrických polí, zejména během bouřek.

Na obrázku je používaný senzor elektrostatického pole EFM100 (tzv. elektrický mlýnek)

Měření elektrostatického pole