Oddělení ionosféry a aeronomie – Pracovníci

Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce: Zástupce vedoucího oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 056
Místnost: G317
 

Vzdělání:

  • 1989  Ing., Technická kybernetika,  Elektrotechnická fakulta ČVUT,  Praha
  • 2004  Ph.D., Fyzika plazmatu, katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha

Pracovní odborná činnost:

Techniké (inženýrské aktivity): 

Návrh a vývoj  elektronických subsystémů družic Magion-4 a Magion-5 (analogový dekodér povelů, sluneční senzor, infračervený senzor Země, elektronika a program pro určení orientace družice, frame grabber pro kameru). Po éře Magionů (cca od roku 2000) vývoj nového digitálního slunečního čidla pro nové družice, vývoj pozemních měřicích přístrojů (měření množství námrazy, rosy) a spoluúčast na vývoji Dopplerovského systému pro měření pohybů v ionosféře.

 

Vědecká činnost

Od roku 2001 postupně zapojen do vědeckého výzkumu, který v současnosti převažuje.

Jaroslav Chum se zabývá fyzikou plazmatu blízkého okolí Země, zaměřuje se převážně na šíření vln v magnetosféře a ionosféře Země. Okruhy jeho zájmu jsou zejména:

  • Hvizdové vlny vybuzené blesky
  • Emise typu Chorus
  • Geomagnetické pulzace
  • Atmosférické gravitační vlny a infrazvuk v zemské atmosféře a ionosféře.
  • Atmosférická elektřina a kosmické záření

J. Chum  je autorem více než 80 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech.

Další informace:

  • člen atestační a knihovní komise
  • od roku 2012 člen Rady ústavu

Projekty:

Publikace:

další publikace