Pozemní měření

Na observatoři probíhá řada pozemních ionosférických i atmosférických měření.

Obrázek: anténa riometru

Z ionosférických měření jsou to vysílače jednoho z bodů Dopplerovského sondování ionosféry pracující na kmitočtu 3.59, 4.65 a 7.04 MHz. Stručný význam Dopplerovského sondování je popsán na stránce Měření. O aplikaci Dopplerovských měření na výzkum atmosférických gravitačních vln a infrazvuku v ionosféře se můžeme dočíst zde (v angličtině). V současné době je na observatoři v testovacím provozu riometer, který měří absorpci vesmírného šumu v dolní ionosféře na kmitočtu okolo 38 MHz. Data z testovací provozu lze sledovat zde.

Z atmosférických měření jde o pole mikrobarometrů, které slouží pro infrazvuková měření a měření atmosférického elektrického pole. Jednoduchá meteorologická měření slouží jako podpůrná data při analýze infrazvukových a elektrických měření.

Ve spolupráci s německými kolegy z German Remote Sensing Data Center of DLR v Oberpfaffenhofenu na observatoři probíhají i optická měření emisí OH vrstvy v oblasti mezopauzy (výšky okolo 87 km). Dále je ve spolupráci s kolegy z Geofyzikálního ústavu AV ČR na observatoři umístěna seismická stanice. Na observatoři je v rámci spolupráce na inFlaMo projektu rovněž umístěn jednoduchý VLF přijímač.

Obrázek: záznam Dopplerovských signálů během Japonského zemětřesení 11.3.2011. Signál Tx1-Rx odpovídá vysílači z Panské Vsi.

Obrázek: šachta pro seismometr