Historie observatoře

První ionosférická měření zde byla prováděna již koncem padesátých let dvacátého století, kdy observatoř patřila k Ionosférickému oddělení Geofyzikálního ústavu (GFÚ) ČSAV. Oddělení založil v roce 1953 dr. Jiří Mrázek, nadšený radioamatér a propagátor vědy. Oddělení se zabývalo zejména zkoumáním šíření radiových vln v souvislosti s aktivitou Slunce a stavem ionosféry. S doktorem Mrázkem navázal v první polovině padesátých let kontakt pan Miroslav Jiskra, taktéž nadšený radioamatér. Později se stal zaměstnancem GFÚ a prováděl ionosférická měření přímo ve svém domku v Panské Vsi u Dubé. Podmínky pro pozorování tam byly příznivé, protože se jednalo o oblast s nízkou úrovní průmyslového rušení. To později rozhodlo o místě pro stavbu ionosférické observatoře. Ta byla v Panské Vsi dokončena roku 1962. Kromě klasických ionosférických měření zde byly zahájeny též pokusy s příjmem družicových signálů, u kterých se sledoval vliv průchodu ionosférou na jejich intenzitu, fázi a polarizaci. Pro měření byla postavena vlastní elektronická aparatura. Podle literatury a korespondence s odborníky v zahraničí byla postavena směrová družicová anténa s elektronikou pro její nastavování v azimutu a elevaci, pravděpodobně první v tehdejší ČSSR. S její pomocí pak byla úspěšně přijímána data z amerických vědeckých družic SOLRAD. Tou dobou již vedl ionosférické oddělení Ing. Pavel Tříska, který observatoř zapojil do programu Interkosmos. V roce 1976 se započalo se stavbou druhé budovy observatoře, která byla určena pro řízení a sběr dat z družic MAGION i dalších kosmických projektů. V říjnu 1978 byla vypuštěna družice MAGION 1 a Panská Ves byla jediná stanice pro její řízení a sběr dat.  V následujících letech stanice sloužila pro družice MAGION 2 až MAGION 5 a  další projekty. Roku 1993 bylo Ionosférické oddělení i observatoř administrativně převedena do  Ústavu fyziky atmosféry AVČR.

Odkazy: