MAGION 3

Magion 3

Družice MAGION-3 byla vyrobena jako subdružice družice APEX a byla první družicí vyrobenou v České republice. Projekt APEX měl následující primární cíle:

  • Simulace a iniciování polární záře a vyzařování radiových kmitočtů v aurorální oblasti.
  • Studium dynamiky modulovaných paprsků a plasmoidů v plazmatu v blízkosti země.
  • Studium povahy elektrodynamického vztahu elektromagnetických vln v magnetosféře a ionosféře.
  • Stanovení charakteristik radiových emisí modulovaných paprsků nabitých částic a plasmoidů.
  • Pátrání po nelineárních vlnových strukturách elektromagnetického pole solitonového typu v narušeném prostředí.

Vědecké palubní přístroje na palubě družice MAGION-3 byly téměř stejné, jako na družici MAGION-2.

Základní údaje mise

Datum vypuštění: 18. prosince 1991
Datum oddělení: 28. prosince 1991
Oběžná dráha: apogeum 3000 km, perigeum 400km, inklinace 83°.