MAGION 2

Magion 2

Družice MAGION-2 byla vyrobena jako subdružice aktivního experimentu ACTIVE (INTERKOSMOS-24) a jako první subdružice řady mezinárodních vědeckých projektů ACTIVE, APEX a INTERBALL.

Na rozdíl od družice MAGION-1 měla tato řada družic o váze do 65 kg tvar symetrického mnohostěnu, se souborem výklopných tyčí pro umístění čidel, s digitálním systémem sběru dat a pohonem plynovým tryskovým motorem. Vědeckým cílem subdružice v projektu ACTIVE bylo zkoumat prostorovou strukturu fyzikálních jevů, které doprovázejí injekci plazmatu a prozkoumat silné emise ULF(velmi nízkých kmitočtů) do magnetosféry jak v oblasti blízké (až do 10 km), tak i v oblasti střední a vzdálené od hlavní družice, na které byla umístěna aktivní injekční zařízení.

Základní údaje mise ACTIVE:

  • Datum vypuštění: 28. září 1989
  • Datum oddělení: 2. října 1989
  • Oběžná dráha: apogeum 2500 km, perigeum 500 km, inklinace 83°.

Vědecké palubní přístroje družice MAGION-2:

  • magnetická pole, 3 složky – magnetometr SGR-7;
  • měření fluktuací magnetického pole, 1 složka – magnetometr SGR-6;
  • vlnová měření: 3 složky elektrických polí, 1 složka magnetických polí a spektrální analyzátor – vlnový komplex KEM-1;
  • měření teploty a hustoty studeného plazmatu – přístroje KM-12 a KR-12;
  • Langmuirova sonda – ZL-A-C;
  • radiový spektrometr – PRC-2-C;
  • měření částic – přístroje DANI-C, MPC, DOK-A-S, CEA.