MAGION 1

Magion 1

Družice MAGION-1 byla vypuštěna jako součást experimentu Interkosmos-18 a oddělena od své mateřské družice dne 14 listopadu 1978, s cílem studovat prostorovou strukturu ELF-VLF jevů s použitím souběžně prováděných měření dvou družic, které byly nedaleko od sebe. Experiment MAGION-1 probíhal po téměř tři roky, až do zániku družice dne 10. září 1981.

Družice i subdružice byly obě vypuštěny na oběžnou dráhu jednou raketou. Oddělení a aktivace družice MAGION-1 byla provedena až po třech týdnech, kdy byla družice Interkosmos-18 plně uvedena do provozu na oběžné dráze. Po prověrce systémů byl dálkovým povelem spuštěn oddělovací pružinový mechanizmus, který udělil subdružici MAGION-1 počáteční relativní rychlost 0,2 m/s, a to ve směru vektoru orbitální rychlosti. To znamenalo, že se družice a subdružice vzájemně vzdalovaly o přibližně 60 km za den. Počáteční údaje oběžné dráhy: perigeum 406 km, apogeum 764 km, inklinace 82,96 stupňů, doba oběhu 96,4 minuty.

Subdružice MAGION-1měla tvar hranolu o rozměrech 300x300x160 mm, ze kterého vystupují jednotlivá čidla a antény. Povrchová úprava těla družice byla navržena s ohledem na pasivní regulaci teploty. Váha subdružice bez oddělovacího mechanizmu byla 15 kg.

MAGION-1 byl vybaven následujícími hlavními systémy:

 • telemetrie 137 MHz (0,25 W) a telemetrie 400 MHz (1,5 W);
 • spoj dálkového povelování (24 nezávislých povelů v pásmu 149 MHz);
 • systém energetiky, který se skládá ze slunečních panelů (2,4 W), niklkadmiových chemických baterií (2×38 Wh) a společného měniče DC/DC;
 • stabilizace magnetickým polem;
 • palubní systém (pro kontrolu napětí, proudů, teploty a pro zapínání jednotlivých režimů).

Experimenty:

 • elektrická a magnetická pole od 0,05 do16 kHz (širokopásmová);
 • úzkopásmové kanály (0,45, 0,8, 1,95, 4,65 a 15 kHz);
 • šestnáctikanálový kmitočtový analyzátor (0,185 – 15 kHz, 60 dB);
 • budič rezonance (rozmítání 0,8 – 8 kHz);
 • elektrické pole 0,01 – 80 Hz;
 • Geiger-Müllerovy trubice(elektrony nad 30 keV) ve dvou směrech, paralelně a kolmo k ose magnetické orientace.