Zaměstnanci oddělení meteorologie

RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121
 

Vzdělání:

 • 1998-2004 - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Meteorologie
 • 2004 - obhájena magisterská práce "Diagnostické a prognostické prekurzory konvekce"
 • 2004-2010 - Doktorské studium na MFF UK
 • 2010 - obhájena doktorská práce "Hodnocení objektivní předpovědi silných konvektivních srážek"

Zaměstnání a výuka:

 • od roku 2004 zaměstanec Odd. meteorologie
 • od roku 2015 PřF UK, Fyzika meteorologických jevů (část kurzu)
 • od roku 2021 MFF UK, Silná konvekce v atmosféře (část kurzu)

Pracovní odborná činnost:

 • kvantitativní předpověď srážek a její verifikace
 • fyzika silné atmosferické konvekce
 • ensemblová předpověď
 • silniční meteorologie

Další informace:

Projekty:

Publikace:

další publikace