Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období - ICEWARN

V projektu byl vytvořen nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky, který operativně počítá a aktualizuje předpovědi. Smyslem projektu bylo poskytovat předpovědi zákazníkům, mezi které patří především organizace odpovědné za provoz na silnicích: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a případně Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic ČR (pro dálniční úseky na území Prahy a v bezprostředním okolí), ale i veřejnost.

Předpověď teploty povrchu pražských silnic


Předpověď stavu povrchu pražských silnic


Bodová předpověď v místech pražských silničních stanic


Výsledky projektu

V projektu byl zprovozněn systém ICEWARN, který běží v kvazioperatvním provozu na ÚFA AVČR a v operativním provozu na ČHMÚ a počítá předpovědi teploty a stavu povrchu pro několik velkých a několik kratších úseků silnic v Praze:

  • Jižní spojka a navazující silnice od Slivence po Horní Počernice (K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Štěrboholská spojka, Pražský okruh, Novopacká)
  • Magistrála od Průhonic k Panenským Břežanům (Brněnská, 5. května, Legerova, Wilsonova, Hlávkův most, Argentinská, most Barikádníků, V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká)
  • Rozvadovská spojka od křížení s Pražským okruhem po křižovatku s Bucharovou
  • Čimická - Zenklova od stanice autobusu Sídliště Čimice přes ulici Nad Šutkou až po křížení ulice Zenklova a Sokolovská
  • Průmyslová od D8 po silnici Kbelská přes Průmyslovou a od křížení Průmyslové, Černokostelecké a Jižní spojky po Kutnohorské a Přátelství až na pozici stanice A904 - Uhříněves
  • Vídeňská od Jižní spojky až k přivaděči na Pražský okruh
  • Evropská od křižovatky s Pražským okruhem po Vítězné náměstí
  • Bělohorská a navazující silnice od křižovatky s Pražským okruhem (Karlovarská) po napojení na Magistrálu (Patočkova, Milady Horákové a Veletržní)
  • Kamýcká od Suchdola po křižovatku s Milady Horákové (Roztocká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů a Svatovítská)
  • okruh D0 od letiště po napojení na D1

Verifikace předpovědi z minulého dne