Mgr. Romana Beranová, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce: Vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 043
Místnost: 113
 

Vzdělání:

 • 2002-2008 - Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Disertační práce: Dlouhodobé změny vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky (Ph.D.)
 • 1997-2002 - Katedra meteorologie a ochrany ovzduší, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: Pražský tepelný ostrov: intenzita a dlouhodobé změny za různých synoptických podmínek (Mgr.)

Zaměstnání a výuka:

 • od 2004 - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení klimatologie
 • 2011-2012 - Technická Univerzita v Liberci

Pracovní odborná činnost:

 • Proměnlivost a změna klimatu
 • Validace a evaluace globálních i regionálních klimatických modelů
 • Atmosférická cirkulace a její vztah k přízemním klimatickým prvkům
 • Statistické metody v klimatologii, extrémní jevy

Další informace:

Web of Science ResearcherID G-8864-2014

Projekty:

 • GA21-07954S , Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z.
 • TAČR SS02030040 , PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D., Kvak, R.
 • GA ČR GA20-28560S , Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z.
 • GA ČR GA17-07043S , Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace, 2017-2019, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Beranová Romana, tým: Pokorná, L.
 • GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.
 • GA ČR. GAP209/10/2265 , Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R.
 • GA ČR. GAP209/10/2045 , Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, hlavní řešitel: Picek Jan (TUL), řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.

Publikace:

další publikace