prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce: Ředitel
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 046
Místnost: 116
 

Vzdělání:

 • 2001 - DSc degree received from the Science Council of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Thesis: Classification of atmospheric circulation patterns using principal component analysis
 • 1993 - PhD received from the Academy of Sciences of the Czech Republic. Thesis: Spatio-temporal variations of the mean energy level
 • 1987 - Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, specialization meteorology and climatology. Thesis: Diagnostic model of numerical parametres for localization of atmospheric fronts

Zaměstnání a výuka:

 • since 2011 - Dept. of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, professor
 • since 1987 - Institute of Atmospheric Physics, Prague
 • 2006-2011 and since 2021 - director of the Institute of Atmospheric Physics
 • since 2005 - vice-chair of the National Climate Programme of the Czech Republic
 • since 2003 - member of the permanent commission of the Academy of Sciences of the Czech Republic for DSc dissertations in geophysical sciences
 • since 2010 - member of the commission for DSc dissertations in geophysics and meteorology and climatology for Slovakia (nominated 1 July 2010 by the deputy prime minister of Slovakia)

Pracovní odborná činnost:

 • Statistical climatology
 • Synoptic climatology
 • Applications of statistical methods in meteorology and climatology
 • General atmospheric circulation
 • Extraterrestrial effects on climate
 • Climate change detection and climate change modelling

Projekty:

 • GA21-07954S , Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z.
 • MŠMT LD12053 , Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Huth Radan
 • MŠMT. 7AMB12AR019 , Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Novotná, D.
 • GA ČR. GAP209/11/2405 , Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Pokorná, L.
 • AV ČR. IAA300420805 , Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Pokorná, L.

Publikace:

další publikace