Mgr. Aleš Urban, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 069
Místnost: 209
 

Vzdělání:

Studijní stáže:

 • srpen 2018 - letní škola: Urban Climate Summer School, University of Bucharest, Bukurešť, Rumunsko
 • leden–červenec 2017 – postdoktorská stáž na School of Geographical Science and Urban Planning, Arizona State University, Tempe, AZ, USA (v rámci projektu financovaného z Programu na podporu spolupráce začínajících výzkumných pracovníků AV ČR)
 • letní semestr 2014/2015 – doktorská stáž na Geographisches Institut, Humboldt-Universität, Berlin, Německo (v rámci programu ERASMUS+)
 • červen 2014 - účast na letní škole: Climate change and health – research methods, Ume? Centre for Global Health Research, Ume?, Švédsko
 • duben 2014 - měsíční pobyt na Geographisches Institut, Humboldt-Universität, Berlin, Německo, téma: Metody analýzy časových řad v environmentální epidemiologii
 • zimní semestr 2011/2012 – výměnný pobyt na Institut für Geographische Wissenschaften, Freie Universität, Berlin, Německo (v rámci programu ERASMUS+)

Zaměstnání a výuka:

 • Vedoucí a konzultant bakalářských a diplomových prací na Fakultě životního prostředí ČZU

Pracovní odborná činnost:

 • humánní biometeorologie
 • environmentální epidemiologie

Řešené tuzemské granty:

 • MSM 100421604 – Development of time-series approach for assessment of weather-health relationships, 2016–2018. Poskytovatel: AV ČR, Program na podporu spolupráce začínajících výzkumných pracovníků. Partnerská instituce: Arizona State University. (Hlavní řešitel)
 • GA UK 3300-243-227249 – Srovnání synoptických a epidemiologických přístupů v hodnocení vztahů mezi stresem z horka a úmrtností, 2015–2017. (Hlavní řešitel)
 • GAČR 20-28560S – Driving mechanisms of extremes in reanalysis and climate models, 2020–2022. Řešitel: J. Kyselý, ÚFA (Člen řešitelského týmu)
 • GAČR GJ19-24425Y – High impact winter weather in climate models, 2019–2021. Řešitel: E. Plavcová, ÚFA (Člen řešitelského týmu)
 • GAČR 18-22125S – Modelling weather-to-human health links, 2018–2020. Řešitel: J. Kyselý, ÚFA, spoluřešitel: B. Kříž/J. Kynčl, SZÚ ČR (Člen řešitelského týmu)
 • GAČR GAP209/11/1985 – Temporal and spatial characteristics of the links between weather and cardiovascular morbidity, 2011–2015. Řešitel: J. Kyselý, ÚFA, spoluřešitel B. Kříž, SZÚ ČR (Člen řešitelského týmu)

Další informace:

Researcher ID: H-6476-2014

Osobní stránka

Ocenění:

 • Prémie Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR (2020)
 • Cena Josefa Hlávky (2020) pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky
 • Tromp foundation conference award to young scientists (TFCAYS) (EMS 2021)

Projekty:

Publikace:

další publikace