Česká databáze extrémního počasí (CZEXWED)

Databáze obsahuje 60 nejsilnějších vln veder, mrazů, prudkých ochlazení, větrných bouří, srážkových událostí a sněžení z období 1961–2020.  Události jsou vyhodnoceny pomocí indexu extremity počasí (WEI), který pro zjištěnou délku trvání události (tWEI, dny) kombinuje velikost zasažené plochy (aWEI, km2) a v ní dosaženou průměrnou dobu opakování příslušného meteorologického prvku (NWEI, roky). Dále jsou uvedeny dva odvozené indexy, totiž index prostorové koncentrace (ca) a index časové koncentrace (ct); vysoké hodnoty ca prozrazují intenzivní událost v rámci zasaženého území, ct vyjadřuje relativní extremitu dne, kdy byla událost nejsilnější.

Přehled všech extrémních událostí si můžete stáhnout zde. Pro libovolný časový úsek si můžete určit hodnotu WEI a zobrazit mapu rozdělení příslušného meteorologického prvku zde.

Reference

  • popis indexu extremity počasí:
  • prezentace databáze CZEXWED:
    • Kašpar, M., Müller, M., Bližňák, V., Valeriánová, A.: CZEXWED: the unified Czech Extreme Weather Database. Weather and Climate Extremes, in review.